Prije polaska u vrtić 01.09., u kategoriji "Aktualnosti" proučite sigurnosne mjere postupanja za COVID-19
Raspored novoupisane djece po objektima i skupinama potražite pod "Aktualnosti"
Obavezno je nošenje zaštitnih maski za lice u prostorima dječjeg vrtića
Za sve upite o upisima i adaptacijama obratite nam se na mail adrese navedene u Kontaktima

Za roditelje

Pravni okvir

Prehrana

Aktualnosti