Cijena redovitog programa u dječjim vrtićima

Cijena vrtića u redovitom 10-satnom programu ovisi o ostvarenom prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva u protekloj godini . Ostvareni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u prethodnoj godini umanjuju se za iznos poreza i prireza, iznos plaćen za rate stambenog kredita za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji i iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca. Cijene su u rasponu od 150,00 do 600,00 kn te na taj iznos roditelj može ostvariti i dodatne olakšice - dijete invalida, drugo dijete u vrtiću, treće i svako daljnje dijete, dijete samohranog roditelja te dijete roditelja koji koriste stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi.

Za mjesec u kojem je dijete boravilo u predškolskoj ustanovi do najviše 5 dana, a izostanak je unaprijed najavljen ili kasnije opravdan, roditelj plaća 40% iznosa sudjelovanja u cijeni programa. 


ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE RODITELJSKOG UDJELA U CIJENI PREDŠKOLSKOG ODGOJA ZA 2019.G 


OBAVIJEST GRADSKOG UREDA O PRAVU NA OLAKŠICE 2019.G.


Ispiši stranicu