REZULTATI UPISA 2019./2020.

  
Dječji vrtić „Bajka“
Zagreb, Zorkovačka 8
KLASA: 601-01/19-01/04
URBROJ: 251-569-01-19-03
U Zagrebu; 30.05.2019.
 
 
 
O B A V I J E S T
 

 
 
RODITELJSKI SASTANAK ZA SVE RODITELJE NOVOPRIMLJENE DJECE ODRŽAT ĆE SE  04.07.2019. U 16:30 h, U ZORKOVAČKOJ 8.
 
MOLIMO DA NA TAJ SASTANAK DOĐETE BEZ DJECE. NAKON RODITELJSKOG SASTANKA POTPISIVAT ĆE SE UGOVORI.
 
VESELIMO SE SUSRETU!
 
 
 
                                                                                                     RAVNATELJICA:
                                                                                                     VESNA HRVOJ

 
UPISI U DJEČJI VRTIĆ „BAJKA“ ZA 2019./2020.
OBAVIJEST O REZULTATIMA
 
 
PRIMLJENA DJECA:
 
 
 1.  
VRTIC31 - 0001
 1.  
VRTIC31 - 0002
 1.  
VRTIC31 - 0004
 1.  
VRTIC31 - 0005
 1.  
VRTIC31 - 0006
 1.  
VRTIC31 - 0007
 1.  
VRTIC31 - 0008
 1.  
VRTIC31 - 0009
 1.  
VRTIC31 - 0010
 1.  
VRTIC31 - 0011
 1.  
VRTIC31 - 0012
 1.  
VRTIC31 - 0013
 1.  
VRTIC31 - 0014
 1.  
VRTIC31 - 0015
 1.  
VRTIC31 - 0016
 1.  
VRTIC31 - 0017
 1.  
VRTIC31 - 0019
 1.  
VRTIC31 - 0020
 1.  
VRTIC31 - 0023
 1.  
VRTIC31 - 0024
 1.  
VRTIC31 - 0025
 1.  
VRTIC31 - 0026
 1.  
VRTIC31 - 0027
 1.  
VRTIC31 - 0028
 1.  
VRTIC31 - 0029
 1.  
VRTIC31 - 0030
 1.  
VRTIC31 - 0031
 1.  
VRTIC31 - 0033
 1.  
VRTIC31 - 0034
 1.  
VRTIC31 - 0035
 1.  
VRTIC31 - 0036
 1.  
VRTIC31 - 0037
 1.  
VRTIC31 - 0038
 1.  
VRTIC31 - 0039
 1.  
VRTIC31 - 0040
 1.  
VRTIC31 - 0041
 1.  
VRTIC31 - 0042
 1.  
VRTIC31 - 0043
 1.  
VRTIC31 - 0044
 1.  
VRTIC31 - 0046
 1.  
VRTIC31 - 0047
 1.  
VRTIC31 - 0048
 1.  
VRTIC31 - 0049
 1.  
VRTIC31 - 0050
 1.  
VRTIC31 - 0051
 1.  
VRTIC31 - 0052
 1.  
VRTIC31 - 0053
 1.  
VRTIC31 - 0054
 1.  
VRTIC31 - 0055
 1.  
VRTIC31 - 0056
 1.  
VRTIC31 - 0057
 1.  
VRTIC31 - 0060
 1.  
VRTIC31 - 0061
 1.  
VRTIC31 - 0062
 1.  
VRTIC31 - 0063
 1.  
VRTIC31 - 0064
 1.  
VRTIC31 - 0065
 1.  
VRTIC31 - 0066
 1.  
VRTIC31 - 0067
 1.  
VRTIC31 - 0068
 1.  
VRTIC31 - 0069
 1.  
VRTIC31 - 0070
 1.  
VRTIC31 - 0071
 1.  
VRTIC31 - 0073
 1.  
VRTIC31 - 0074
 1.  
VRTIC31 - 0075
 1.  
VRTIC31 - 0076
 1.  
VRTIC31 - 0077
 1.  
VRTIC31 - 0078
 1.  
VRTIC31 - 0079
 1.  
VRTIC31 - 0080
 1.  
VRTIC31 - 0081
 1.  
VRTIC31 - 0082
 1.  
VRTIC31 - 0083
 1.  
VRTIC31 - 0084
 1.  
VRTIC31 - 0085
 1.  
VRTIC31 - 0087
 1.  
VRTIC31 - 0088
 1.  
VRTIC31 - 0089
 1.  
VRTIC31 - 0090
 1.  
VRTIC31 - 0091
 1.  
VRTIC31 - 0092
 1.  
VRTIC31 - 0093
 1.  
VRTIC31 - 0094
 1.  
VRTIC31 - 0095
 1.  
VRTIC31 - 0096
 1.  
VRTIC31 - 0097
 1.  
VRTIC31 - 0098
 1.  
VRTIC31 - 0099
 1.  
VRTIC31 - 0100
 1.  
VRTIC31 - 0101
 1.  
VRTIC31 - 0102
 1.  
VRTIC31 - 0104
 1.  
VRTIC31 - 0105
 1.  
VRTIC31 - 0106
 1.  
VRTIC31 - 0108
 1.  
VRTIC31 - 0110
 1.  
VRTIC31 - 0111
 1.  
VRTIC31 - 0112
 1.  
VRTIC31 - 0113
 1.  
VRTIC31 - 0114
 1.  
VRTIC31 - 0115
 1.  
VRTIC31 - 0116
 1.  
VRTIC31 - 0117
 1.  
VRTIC31 - 0118
 1.  
VRTIC31 - 0119
 1.  
VRTIC31 - 0121
 1.  
VRTIC31 - 0123
 1.  
VRTIC31 - 0124
 1.  
VRTIC31 - 0125
 1.  
VRTIC31 - 0126
 1.  
VRTIC31 - 0127
 1.  
VRTIC31 - 0129
 1.  
VRTIC31 - 0132
 1.  
VRTIC31 - 0133
 1.  
VRTIC31 - 0134
 1.  
VRTIC31 - 0137
 1.  
VRTIC31 - 0139
 1.  
VRTIC31 - 0140
 1.  
VRTIC31 - 0141
 1.  
VRTIC31 - 0142
 1.  
VRTIC31 - 0143
 1.  
VRTIC31 - 0144
 1.  
VRTIC31 - 0145
 1.  
VRTIC31 - 0146
 1.  
VRTIC31 - 0148
 1.  
VRTIC31 - 0150
 1.  
VRTIC31 - 0151
 1.  
VRTIC31 - 0152
 1.  
VRTIC31 - 0153
 1.  
VRTIC31 - 0156
 1.  
VRTIC31 - 0158
 1.  
VRTIC31 - 0159
 1.  
VRTIC31 - 0160
 1.  
VRTIC31 - 0161
 1.  
VRTIC31 - 0162
 1.  
VRTIC31 - 0163
 1.  
VRTIC31 - 0164
 1.  
VRTIC31 - 0165
 1.  
VRTIC31 - 0166
 1.  
VRTIC31 - 0168
 1.  
VRTIC31 - 0169
 1.  
VRTIC31 - 0174
 1.  
VRTIC31 - 0176
 1.  
VRTIC31 - 0177
 1.  
VRTIC31 - 0178
 1.  
VRTIC31 - 0179
 1.  
VRTIC31 - 0180
 1.  
VRTIC31 - 0181
 1.  
VRTIC31 - 0183
 1.  
VRTIC31 - 0184
 1.  
VRTIC31 - 0186
 1.  
VRTIC31 - 0187
 1.  
VRTIC31 - 0189
 1.  
VRTIC31 - 0190
 1.  
VRTIC31 - 0191
 1.  
VRTIC31 - 0192
 1.  
VRTIC31 - 2221
 1.  
VRTIC31 - 2222
 1.  
VRTIC31 - 2223
 1.  
VRTIC31 - 2224
 1.  
VRTIC31 - 2225
 1.  
VRTIC31 - 2226

 

 
 
 
PRIMLJENA DJECA U SLJEDEĆE DJEČJE VRTIĆE GRADA ZAGREBA:
 
 
 1.  
VRTIC31 - 0018
 1.  
VRTIC31 - 0188
 1.  
VRTIC31 - 0130
 1.  
VRTIC31 - 0131
 1.  
VRTIC31 - 0154
 1.  
VRTIC31 - 0155
 
 

 
NEPRIMLJENA DJECA:
 
 
 
 1.  
VRTIC31 - 1111
 1.  
VRTIC31 - 1112
 1.  
VRTIC31 - 1113
 1.  
VRTIC31 - 1114
 1.  
VRTIC31 - 1115
 1.  
VRTIC31 - 1116
 1.  
VRTIC31 - 1117
 1.  
VRTIC31 - 1118
 1.  
VRTIC31 - 1119
 1.  
VRTIC31 - 1120
 1.  
VRTIC31 - 1121
 1.  
VRTIC31 - 1122
 1.  
VRTIC31 - 1123
 1.  
VRTIC31 - 1124
 1.  
VRTIC31 - 1125
 1.  
VRTIC31 - 1126
 1.  
VRTIC31 - 1127
 1.  
VRTIC31 - 1128
 1.  
VRTIC31 - 1129
 1.  
VRTIC31 - 1130
 1.  
VRTIC31 - 1131
 1.  
VRTIC31 - 1132
 1.  
VRTIC31 - 1133
 1.  
VRTIC31 - 1134
 1.  
VRTIC31 - 1135
 1.  
VRTIC31 - 1136
 1.  
VRTIC31 - 1137
 1.  
VRTIC31 - 1138
 1.  
VRTIC31 - 1139
 1.  
VRTIC31 - 1140
 1.  
VRTIC31 - 1141
 1.  
VRTIC31 - 1142
 1.  
VRTIC31 - 1143
 1.  
VRTIC31 - 1144
 1.  
VRTIC31 - 1145
 1.  
VRTIC31 - 1146
 1.  
VRTIC31 - 1147
 1.  
VRTIC31 - 1148
 1.  
VRTIC31 - 1149
 1.  
VRTIC31 - 1150
 1.  
VRTIC31 - 1151
 1.  
VRTIC31 - 1152
 1.  
VRTIC31 - 1153
 1.  
VRTIC31 - 1154
 1.  
VRTIC31 - 1155
 1.  
VRTIC31 - 0138
 1.  
VRTIC31 - 0135
 1.  
VRTIC31 - 0022
 1.  
VRTIC31 - 0086
 1.  
VRTIC31 - 0170
 1.  
VRTIC31 - 0103
 1.  
VRTIC31 - 0058
 1.  
VRTIC31 - 0171
 1.  
VRTIC31 - 0182
 1.  
VRTIC31 - 0120
 1.  
VRTIC31 - 0107
 1.  
VRTIC31 - 0136
 1.  
VRTIC31 - 0185
 1.  
VRTIC31 - 0175
 1.  
VRTIC31 - 0021
 1.  
VRTIC31 - 0059
 1.  
VRTIC31 - 0149
 1.  
VRTIC31 - 0167
 1.  
VRTIC31 - 0147
 1.  
VRTIC31 - 0107
 1.  
VRTIC31 - 0003
 1.  
VRTIC31 - 0032
 1.  
VRTIC31 - 0072
 1.  
VRTIC31 - 0122
 1.  
VRTIC31 - 0157
 
 
 
UPUTA O ŽALBI : Roditelj/Skrbnik nezadovoljan rezultatima upisa može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića
                                   u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

       
 
                                                                                                                                 Ravnateljica:
                                                                                                                                 Vesna Hrvoj

 


 

Ispiši stranicu