Program "Dijete i životinje zajedno"


Namjena programa:
Program „Dijete i životinje zajedno“  namjenjen je djeci u dobi od 3 - 7 godina, odnosno od mlađe vrtićke dobi do polaska u školu.
Ciljevi programa:
 

 • proširivanje znanja i stjecanje novih spoznaja o životinjskom svijetu – provođenjem raznih aktivnosti  uključujući  sva razvojna područja
 • poticanje na odgovorno i humano ponašanje prema životinjama
 • stjecanje svijesti o sebi, drugim ljudima i životinjama
 • bogaćenje emocionalnog razvoja i poticanje na toleranciju, te buđenje ekološke svijesti kao preduvjeta održivog razvoja

 
Razvojni zadaci:
 

 • poticanje osjećaja radosti i veselja u interakciji sa životinjama
 • usvajanje važnih pravila ponašanja u zajedničkoj igri sa životinjama
 • poticanje usvajanje navika brige o životinjama
 • poticanje razvoja mašte i uživljavanje u likove raznih životinja i razmišljanje o tome kako se osjećaju, kako žive
 • poticanje zanimanja za učenje putem raznih medija , posebno slikovnica, časopisa i encikolopedija
 • poticanje spontanost djeteta u izražavanju svojih osjećaja, zamisli, zapažanja, te bogaćenje spontanog izražavanja kroz različite oblike govornog, glazbenog, likovnog izražavanja, te izražavanja pokretom koristeći se raznovrsnim materijalima, sredstvima i prostorom

 
Metode i postupci:
 

 • aktivno, situacijsko učenje utemeljeno na neposrednom doživljaju životinja u vrtiću i u prirodnom okruženju
 • druženje s ljudima koji brinu o životinjama
 • učenje po modelu ponašanja odraslih prema životinjama
 • didaktičke i simboličke igre za preradu, proširivanje i sistematiziranje iskustva
 • slikovna, grafička i tekstualna didaktička sredstva
 • sredstva umjetnosti za oplemenjivanje iskustva i znanja
 • uključivanju roditelja u program  i širenje aktivnosti na svoju obitelj , lokalnu zajednicu

 
Način realizacije:
Program će se ostvarivati  u ustanovi kroz različite sadržaje primjerene dobi i interesu djece, a tematski su vezane uz svijet životinja, kao što su: didaktičke igre, istraživalačke, govorne (pričanje i čitanje priča, basni, recitacije, zagonetke, brojalice, prepričavanje doživljenog) glazbene, likovne, tjelesne, scenske i druge aktivnosti u kojima ćemo se poslužiti novim tehnologijama kako bi djecu upoznali s raznolikošću i ljepotama životinjskog i biljnog svijeta.
Djeca će imati priliku upoznavanja i druženja s ljudima raznih profesija koji brinu o životinjama, te onima kojima životinje, naročito psi, koriste u životu i radu, kao što su slijepe i slabovidne osobe, policajci, pripadnici GSS, veterinari, profesori s Veterinarskog fakulteta i drugi.
Sadržaji i aktivnosti uklopiti će se tijekom godine u odgojno - obrazovni rad prema mogućnostima skupine i potrebama u realizaciji razvojnih odgojno- obrazovnih zadataka.
Sve aktivnosti provoditi će se u skladu s potrebama ostvarivanja razvojnih zadataka i humanističkog pristupa u odgoju i obrazovanju
 
 
Doprinos  Programa na razvoj pojedinih razvojnih područja:
 
 

 • potiče se cjelovit razvoj djeteta svakodnevnim raznovrsnim aktivnosti
 • razvoj spoznajnih funkcija - iniciraju aktivnosti, pitaju, istražuju, zaključuju i traže odgovore 
 • razvoj osobnosti i socijalni razvoj  - individualnim radom, te u manjim skupinama i grupno
 •  poticanje stvaralaštva i kreativnosti,  razvoja  govora, izražavanja i komunikaciju
 • tjelesni i psihomotorni razvoj-svakodnevno zadovoljavanje potrebe za različitim oblicima kretanja, te razvoj svijesti o važnosti boravka na zraku i vježbanja

 
 
Postignuća za dijete:
                       

 • susret sa životinjama donosi radost i razvija pozitivan odnos prema životinjskom svijetu
 • mogućnost neposrednog promatranja i doživljavanja
 • kompenzira se nepostojanje kućnog ljubimca kod kuće
 • svladavaju se strahovi i predrasude i razvijaju pozitivni stavovi prema životinjama
 • aktivno se potiče empatija, suosjećanje, nježnost, briga za životinje, razvija se kritičko promišljanje

 
Sadržaji:
 
              Obilježavanje važnih datuma iz svijeta životinja:

 • 13.9. Međunarodna noć šišmiša
 • 4.10. Svjetski dan životinja
 • 9.11. Međunarodni dan crvenih pandi
 • 16.3. Svjetski dan velikih pandi
 • 19.3. Svjetski dan lastavica
 • 22.3.Svjetski dan voda
 • 22.4. Dan planete Zemlje
 • 24.4. Međunarodni dan pasa vodiča
 • 28.4. Dan žaba
 • 12.5. Svjetski dan ptica selica
 • 20.5. Svjetski dan pčela
 • 23.5.Svjetski dan kornjača
 • 11.6. Međunarodni dan risa

 


Ispiši stranicu