Baby signs

Znakovni jezik u vrtiću 

BABY SIGNS - znakovni jezik za bebe

Znakovni jezik za bebe je program koji se provodi u mlađim jasličkim skupinama s ciljem olakšavanja komunikacije male djece koja još nisu progovorila sa svojom okolinom. To je sustav znakova koji se nude malom djetetu paralelno uz govor kako bi označili stvari, događaje i pojave u okolini. Roditelji u predgovornoj fazi koja se može i produljiti do drugog rođendana često intuitivno nude djetetu znakove. Većina djece u svojoj želji za komunikacijom samostalno stvore bar jedan znak npr. (dahtanje za PAS ili znak mirisanja za CVIJET, znak puhanja za VRUĆE). Korištenje gesta je prirodna faza u ranom komunikacijskom razvoju budući djeca počinju prije razumijevati govor nego govoriti i možemo ju gledati kao stepenicu prema jezično-govornom razvoju. Cilj programa je ponuditi djeci uz govor i znakove kojima će moći izraziti svoje potrebe, misli i osjećaje dok ih ne uspiju izgovoriti.


ZNAKOVANJE U VRTIĆU

Program provode educirani odgojitelji koji su prošli edukaciju Baby Signs Programa i internu edukaciju iz ranog komunikacijskog i jezično-govornog razvoja. U radu s djecom koriste se prirodni znakovi (geste koje proizlaze iz prirodnih djetetovih iskustava) i znakovi iz hrvatskog znakovnog jezika. Poučavanje djeteta znakovima za PTICA, LOPTA ili BOLI ne razlikuje se od onog za mahanje rukom kad nekog pozdravlja. Stoga je poučavanje beba znakovima lagano poput mahanja pa-pa. Prvi je korak privući djetetovu pažnju a zatim mu uz govor pokažemo i znakom što smo mislili. Npr. kažemo „Želiš li Eva JOŠ banane. Želiš JOŠ?“. Dok izgovaramo ovu rečenicu svaki put kad kažemo „još“ prstima pokazujemo znak za JOŠ. Program se provodi tako da se djeci u početku nudi samo nekoliko znakova vezanih uz omiljene igračke, igre i potrebe te vezane uz vrtićku rutinu (piti, jesti, spavati, još, igrati se i dr.). Kasnije se uvode novi znakovi vezani uz djetetov interes kao znakovi za razne stvari, bića i pojave iz okoline, slikovnica, znakovi za razne događaje i osjećaje. Znakovi se djeci nude svakodnevno kroz sve vrtićke rutine kroz igre, pjesmice, slikovnice na način da se znakuje cijeloj skupini ili individualno.


NAŠE ISKUSTVO

Provođenjem znakovnog jezika u jasličkim skupinama primjetili smo veliku dječju zainteresiranost za znakove. Znakovanje privlači pažnju, potiče motivaciju za učenje riječi i znakova te za izražavanjem potreba, označavanjem i imenovanjem stvari iz okoline a djeca doživljavaju znakovanje kao igru i u njoj uživaju. Iako je znakovni jezik djeci jako interesantan neka djeca će ga koristiti samo u svrhu igre. Veliku dobrobit od poučavanja znakovima smo primjetili kod djece s kašnjenjem u jezično-govornom razvoju kada koristimo i podržavamo prirodne geste i znakove kao prijelazno ili alternativno sredstvo komunikacije dok se govor ne pojavi.


Ispiši stranicu