Savjetovalište za roditelje

Osmišljeno je Savjetovalište za roditelje koje funkcionira prema dogovoru roditelja sa svakim od stručnih suradnika – ovisno o temi i potrebama roditelja.

Najčešće teme savjetovanja s psihologom su razvojni status i razvojne potrebe djeteta, primjerenost odgojnih postupaka u obitelji, posebne potrebe djeteta - prolazna, povremena ili trajna emocionalna stanja i/ili reakcije djeteta – razvojne faze (prkos, negativizam, ljubomora i sl.), postupci kod narušenih obiteljskih odnosa – razvod roditelja, tugovanje u djece i sl.

Roditelji su u mogućnosti s logopedinjom razgovarati o svim temama vezano uz komunikacijski i jezično-govorni razvoj predškolskog djeteta posebno ako postoji zabrinutost vezano uz taj aspekt djetetovog razvoja. U dogovoru s roditeljima logopedinja kreira najbolju strategiju vezano uz poticanje jezično-govornog razvoja koja uključuje savjetovanje, uključivanje djeteta u logopedski tretman u vrtiću, preporuka za dodatnom podrškom i tretmanima izvan vrtića.

Najčešće teme savjetovanja s defektologinjom su: moguća razvojna odstupanja djeteta, osobitosti i karateristike djeteta sa razvojnim odstupanjem, pravilno poticanje dijete s teškoćama, nepoželjna ponašanja djeteta- kako reagirati, postupci i metode rada s djetetom- podrška roditeljima u svakodnevnim interakcijama s djetetom, mogući tretmani i ustanove, ostvarivanje prava iz drugih sustava temeljem teškoće djeteta.

Zdravstveno savjetovalište je podrška roditeljima pri donošenju odluka vezanim uz pravilan rast i razvoj , njegu djetata, jačanje otpornosti dječjeg organizma. Tu će se dogovoriti mjere i postupci u slučaju specifičnih zdravstvenih potreba : posebne potrebe u prehrani, poteškoća vezanih uz kronična oboljenja, preosjetljivosti dječjeg organizma.


Ispiši stranicu