UPISI 2019./2020.

 Poštovani roditelji,

zahtjev za upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020. na području Grada Zagreba i popunjen obrazac za inicijalni razgovor možete predati od 06.svibnja do 15.svibnja 2019.godine u tajništvo ili računovodstvo Vrtića u redovito radno vrijeme 07-16 sati .

Obrasci i dokumentacija koji se predaju na upisu

1. Zahtjev za upis djeteta  (obvezan)
2. preslika osobnih iskaznica roditelja / skrbnika (obvezna)
3. potvrda o prebivalištu djeteta (obvezna samo ako u zahtjevu za upis roditelji / skrbnici nisu naznačili da pristaju da vrtić sam izvrši provjeru)
4. izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta, bez obzira kada je izdan (obvezan samo ako u zahtjevu za upis roditelji / skrbnici nisu naznačili da pristaju da vrtić sam izvrši provjeru)
5. 
elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO-a) (preko sustava e-Građani može se pribaviti elektronički zapis a na šalteru HZMO-a potvrda o podacima upisanim u elektronsku radnu knjižicu (obvezno za ostvarivanje prednosti pri upisu kada su oba roditelja zaposlena (ili ako se radi o jednom zaposlenom samohranom roditelju))
6. 
ispunjeni Obrazac za inicijalni intervju
7. ostala dokumentacija po potrebi (rješenje ili preporuka centra za socijalnu skrb, pravomoćna sudska presuda, smrtni list jednog od roditelja, rješenje o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta, ostala relevantna dokumentacija u slučaju posebnih potreba djeteta odnosno teškoća u razvoju itd.)


Prilikom predaje zahtjeva  dobit ćete termin za inicijalni razgovor na koji dolazite s djetetom te potrebnom dokumentacijom navedenom u obrascu za inicijalni razgovor. Nakon obavljenih svih razgovora komisija donosi odluku te će rezultati upisa biti objavljeni na ulaznim vratima vrtića 30.svibnja 2019.godine u 15h.

Nezadovoljan roditelj ili skrbnik rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vrijeću. Odgovor na žalbu slijedi u roku 15 dana od dana isteka roka za žalbu.


O zahtjevima za upis djece odlučuje komisija za upis djece, kako u redovnom upisnom roku, tako i tijekom pedagoške godine 1. i 15. u mjesecu. Djeca koja nisu primljena u redovnom upisnom roku ili djeca čiji su zahtjevi za upis predani nakon upisnog roka bit će primljena ukoliko se oslobodi odgovarajući broj mjesta u odgojno-obrazovnim skupinama tijekom pedagoške godine.

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ.doc

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ - OBJEKT VRBANI .doc


ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE.doc

OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR.doc


Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja 2019-2020.doc


 


Ispiši stranicu